سفارش ساخت مهر فوری زیر دو ساعت همراه با ارسال رایگان

کارگاه مهرسازی مرکز تهران

کارگاه مهرسازی شرق تهران

کارگاه مهرسازی غرب تهران

کارگاه مهرسازی شمال تهران

دستگاه‌های مهر مناسب برای دندانپزشک

نمونه مهر دندانپزشک

طرح دندانپزشک 1

30×50 میلی متر

طرح دندانپزشک 2

20×50 میلی متر

طرح دندانپزشک 3

17×45 میلی متر

طرح دندانپزشک 4

17×45 میلی متر

طرح دندانپزشک 5

30×50 میلی متر

طرح دندانپزشک 6

20×50 میلی متر

طرح دندانپزشک 7

17×45 میلی متر

طرح دندانپزشک 8

17×45 میلی متر

طرح دندانپزشک 9

30×50 میلی متر

طرح دندانپزشک 10

20×50 میلی متر

طرح دندانپزشک 11

17×45 میلی متر

طرح دندانپزشک 12

17×45 میلی متر

طرح دندانپزشک 13

30×50 میلی متر

طرح دندانپزشک 14

30×50 میلی متر
مهر دندانپزشک

طرح دندانپزشک 15

30×50 میلی متر
مهر دندانپزشک

طرح دندانپزشک 16

30×50 میلی متر
مهر دندانپزشک

طرح دندانپزشک 17

30×50 میلی متر
مهر دندانپزشک

طرح دندانپزشک 18

30×50 میلی متر
مهر دندانپزشک

طرح دندانپزشک 19

30×50 میلی متر
مهر دندانپزشک

طرح دندانپزشک 20

30×50 میلی متر
مهر دندانپزشک

طرح دندانپزشک 21

30×50 میلی متر
مهر دندانپزشک

طرح دندانپزشک 22

30×50 میلی متر
مهر دندانپزشک

طرح دندانپزشک 23

30×50 میلی متر
مهر دندانپزشک

طرح دندانپزشک 24

30×50 میلی متر

مهر دندانپزشک ابزاری ضروری برای دندانپزشکان است که برای تأیید مدارک و اسناد و همچنین برای نشان دادن هویت خود از آن استفاده می‌کنند؛ به طور معمول بر روی مهر دندانپزشک نام، تخصص، شماره نظام پزشکی و اطلاعات تماس دندانپزشک حک میشود و این مهر بر روی مدارک و اسناد دندانپزشکی مانند نسخه ها، گواهی های سلامت دهان و دندان و نامه های اداری به منظور تأیید آنها استفاده می شود.

مهرسازی پگاه ارائه دهنده خدمات تخصصی طراحی و ساخت مهر فوری از بهترین و معتبرترین برندهای موجود در بازار همراه ارسال رایگان در تهران

چرا دندانپزشکان به مهر نیاز دارند؟

 • تأیید اعتبار مدارک و اسناد: مهر دندانپزشک اصالت مدارک و اسناد را تأیید می کند و از جعل آنها جلوگیری می کند.
 • معرفی هویت دندانپزشک: مهر دندانپزشک به عنوان ابزاری برای معرفی هویت دندانپزشک به مراجعین و سایر افراد عمل می کند.
 • افزایش نظم و انضباط: استفاده از مهر در مطب دندانپزشکی به نظم و انضباط امور اداری و مالی کمک می کند.

مراحل ساخت مهر دندانپزشک

برای ساخت مهر دندانپزشک می توانید به مراکز خدمات کامپیوتری یا چاپخانه ها مراجعه کنید. مراحل ساخت مهر به شرح زیر است:

 1. انتخاب طرح و فونت مناسب
 2. ارائه اطلاعات مورد نیاز مانند نام، تخصص، شماره نظام پزشکی و اطلاعات تماس
 3. پرداخت هزینه ساخت مهر
 4. دریافت مهر
نکات مهم در انتخاب و استفاده از مهر دندانپزشک:
 • در انتخاب طرح و فونت مهر دقت کنید تا مهر شما خوانا و واضح باشد.
 • از اطلاعات صحیح و کامل در مهر خود استفاده کنید.
 • از مهر خود فقط برای مصارف قانونی و اداری استفاده کنید.
 • مهر خود را در مکانی امن نگهداری کنید.