شعبه شمال تهران

زعفرانیه – خیابان مقدس اردبیلی – تقاطع پسیان

شعبه مرکز تهران

میدان ولیعصر-خیابان ولیعصر-تقاطع خیابان دمشق و برادران مظفر

شعبه غرب تهران

فلکه دوم صادقیه – بزرگراه محمد علی جناح – کوچه نوزدهم غربی

شعبه شرق تهران

پنجم نیروهوایی – فلکه دوم نیروهوایی – خیابان 5/30 – پاساژ ولیعصر