[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]

در صورتی که شما یکی از همکاران ما هستید می توانید سفارش خود در مهر پگاه را با تخفیف بسیار ویژه ثبت نمایید. این تخفیف شامل همکاران زیر خواهد شد:

  1. مهرسازی های سراسر کشور (با ارائه جواز کسب)
  2. کانون های تبلیغاتی (با ارائه مجوز فعالیت)
  3. دفترهای فنی (با ارائه جواز کسب)
  4. دفترهای چاپ دیجیتال (با ارائه جواز کسب)
  5. گرافیست ها و طراحان لوگو (با ارائه تصویر کارت ملی)
  6. و سایر موارد مشابه

جهت دریافت این تخفیفات تنها لازم است پس از ثبت نام در وبسایت، فرم مقابل را کامل و ارسال نمایید. مهر پگاه پس از بررسی اطلاعات، حساب کاربری شما را تبدیل به حساب کاربری همکار نموده و از آن پس سفارشات ثبت شده شما در وبسایت شامل تخفیف ویژه خواهد شد.

این تخفیف شامل تمامی دستگاه ها و همچنین ساخت مهر خواهد بود.